banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 50 —   KHAI GIẢNG    20,21 & 25  / 7   (Kết thúc   26,27 & 28 /9)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    21/7/2015

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      20/7/2015

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN