banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 44 — KHAI GIẢNG 7, 9 & 11 / 4 (Kết thúc 19,20,22/6)

1 khóa 2.5 tháng

Lớp Trung cấp Tiếng Nhật : KHAI GIẢNG 7,8&11/ 4 (Kết thúc 19,20,22/6)

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG 15/4 &15,22/5    (Kết thúc 26/6&22,29/7 )

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG 14,21/5    (Kết thúc  4, 5/7)

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN