banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 56 —   KHAI GIẢNG    31 /10  &  1 , 5  / 11   (Kết thúc   28 ,29 /12 /2016  &  5 ,8 /1 /2017)


Lớp đàm thoại
Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    15 /9/2016

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ N3, N2- KHAI GIẢNG      24/9/2016

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN