banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 48 — KHAI GIẢNG   9 & 10  / 3   (Kết thúc   26/ 4)

ĐẶC BIỆT :   KHAI GIẢNG LỚP      N2, N3        5 / 1 /2015

                          KHAI GIẢNG  LỚP CẤP TỐC N5    21 / 1 / 2015
(HỌC THỨ 2~ THỨ 7  8:00 ~ 12:25)          CHI TIẾT

*CHỈ CẦN 2 THÁNG ĐẠT TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG N5

 

1 khóa 2.5 tháng

Lớp Trung cấp Tiếng Nhật : KHAI GIẢNG  2, 3&7 / 2   (Kết thúc  24,25,26/ 4)

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    13/1/2015

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      5 /1/2015   

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN