banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 55 —   KHAI GIẢNG    17, 18 & 20  / 8   (Kết thúc   26,27 &30 /10 /2016)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    18 /8/2016

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ N3, N2- KHAI GIẢNG      6, 7/7/2016

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN