banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 52 —   KHAI GIẢNG    18,19 & 20  / 12   (Kết thúc   11,12 & 19 /3 /2016)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    13,14 /1/2016

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      13,14/1/2016

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN