banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 48 — KHAI GIẢNG   9 & 10  / 3   (Kết thúc   26/ 4)

ĐẶC BIỆT :   KHAI GIẢNG LỚP      N2  &   N3    6/4 /2015
LỚP    Đàm Thoại     14/4/2015     CHI TIẾT

                          KHAI GIẢNG  LỚP CẤP TỐC N4    6 / 4 / 2015
(HỌC THỨ 2~ THỨ 6  8:00 ~ 11:30)          CHI TIẾT

 

1 khóa 2.5 tháng

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    14/4/2015

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      6 /4/2015   

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN