banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 53 —   KHAI GIẢNG    21,22 & 26  / 3   (Kết thúc   1,4 &12 /6 /2016)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    12 /4/2016

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ N3, N2- KHAI GIẢNG      11,12/4/2016

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN