banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 49 — KHAI GIẢNG   6,7 & 9  / 5   (Kết thúc   13,14 & 18 /7)

CHI TIET

ĐẶC BIỆT :   KHAI GIẢNG LỚP      N2  &   N3    6/4 /2015
LỚP    Đàm Thoại     14/4/2015     CHI TIẾT

                          KHAI GIẢNG  LỚP CẤP TỐC N4    6 / 4 / 2015
(HỌC THỨ 2~ THỨ 6  8:00 ~ 11:30)          CHI TIẾT

 

1 khóa 2.5 tháng

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    14/4/2015

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      6 /4/2015   

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN