banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 46 — KHAI GIẢNG 10,11 & 13 / 9   (Kết thúc 16,17&18/ 11)

1 khóa 2.5 tháng

Lớp Trung cấp Tiếng Nhật : KHAI GIẢNG  10,11&13/ 9   (Kết thúc 16,17&18/ 11)

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    12/8,   7/10   & 28/10

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      26 / 9   

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN