banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 51 —   KHAI GIẢNG    5,6 & 10  / 10   (Kết thúc   11,12 & 13 /12)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    6,13 /10/2015

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG      26,30/10/2015

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN