banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP K 63B & K64B

Lớp Beginner

-KHAI GIẢNG      26, 27 & 30  / 6  /  2018
(Kết thúc   5, 6 & 9/ 10/ 2018  )

Lớp Sơ cấp 2

-KHAI GIẢNG      2, 3 & 7  / 7  /  2018
(Kết thúc   10, 11 & 15/ 09/ 2018  )

bg.kg6.2018SC2  7.2018


LỊCH MỞ LỚP K63 A & K 63B

Lớp  Beginner

-KHAI GIẢNG        16, 17  & 19  / 5  /  2018
 

(Kết thúc   23, 24 & 28/ 07/ 2018  )

Lớp Sơ cấp, Trung cấp

-KHAI GIẢNG        16, 17  & 19  / 5  /  2018 
(Kết thúc   23, 24 & 28/ 07/ 2018  )

Lớp Đàm thoại
-KHAI GIẢNG        17 /05 / 2018
(Kết thúc 24/ 07/ 2018  )

Lớp luyện thi  Năng Lực Nhật Ngữ (JLPT)     
-KHAI GIẢNG
N2         10  / 05 /2018
(Kết thúc 28/ 06/ 2018  )

lich khai giang beginner 5.2018

k63a so capk63a trung cap,dam thoai,luyen thiSĩ số lớp có giới hạn, các bạn Học viên mới vui lòng liên hệ sớm nhé!

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN