banner_vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT

LỊCH MỞ LỚP K 45 — KHAI GIẢNG 25,26 & 28 / 6   (Kết thúc 3,4,6/ 9)

1 khóa 2.5 tháng

Lớp Trung cấp Tiếng Nhật : KHAI GIẢNG  25,26&28/ 6   (Kết thúc 3,4,6/ 9)

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG   22/7 & 12/8   

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ- KHAI GIẢNG     9 / 7   

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN