banner_jp

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI TIẾNG NHẬT


LỊCH MỞ LỚP
K 54 —   KHAI GIẢNG    6, 7 & 11  / 6   (Kết thúc   12,13 &14 /8 /2016)

  chi tiết

Lớp đàm thoại Tiếng Nhật- KHAI GIẢNG    30 /6/2016

Lớp Luyện Thi Năng lực Nhật ngữ N3, N2- KHAI GIẢNG      6, 7/7/2016

     chi tiết

1 khóa 2.5 tháng

Xem bảng lịch khai giảng

TIN TỨC VỀ NHẬT BẢN